24. a 25. 2. – Setkání týmu v Praze

24.2.

Norští partneři přijeli do Prahy na Management team meeting. Náplní jednání bylo hodnocení dosavadního průběhu řešení a metody analýzy Socioekonomických scénářů jednotlivých modelových variant.

25.2.

Schůzka s norskými partnery pokračuje. Tématem byly zejména metody statistického vyhodnocení dat získaných z dotazníkových šetření. Vychází najevo, že optimální bude použití zobecněných lineárních (či log-lineárních) modelů, které umožňují současné hodnocení řady vlivů korektním způsobem (tj. žádný faktor není ani nadhodnocován ani podhodnocován).

image4

Reklamy

Setkání týmu v Ås v Norsku

Ve dnech 4.11.-5.11. se uskutečnila zahraniční služební cesta zástupců českých partnerů do Norska. Jednání probíhalo v sídle NIBIO v městě Ås. Během těchto dnů čeští i norští partneři projektu podrobně představili a diskutovali své dosavadní poznatky z pracovních balíčků. Ukazuje se, že aktivita týkající se hodnocení vybraných ekosystémových služeb bude velmi přínosná i pro Nory a potenciálně využitelná i v norských podmínkách. Probírala se také možnost dalších projektů a bilaterální spolupráce.

image3.jpeg

22. – 25. 4. – První workshopy

V těchto dnech se konaly workshopy na téma: Zemědělství a ekonosystémové služby krajiny v Jihlavě. Záštitu poskytl Zdeněk Chlád, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.
Náplň workshopů se lišila dle cílové skupiny. Prvním byl workshop pro zemědělce, následoval workshop pro učitele a sérii workshopů uzavřel workshop pro státní správu. Z workshopů máme dobrý pocit, je zřejmé, že otevíráme tématiku, která oslovené skupiny velice zajímá a evidentně si máme co sdělovat.

Březen – Kontaktujeme cílové skupiny

Oslovili jsme kolem stovky zástupců zemědělských subjektů v krajích Vysočina, Středočeský, Pardubický a Jihomoravský s prosbou o vyplnění dotazníku. Dotazníky obsahovaly 28 otázek či tvrzení na vazby životního prostředí a zemědělství. Od respondentů z řad zemědělských subjektů bylo do října 2015 přijato celkem 34 vyplněných dotazníků.
Byla spuštěna webová prezentace projektu http://www.laplant.org, kde mohou zájemci nalézt veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

18.2. – Začínáme

Slavnostně jsme zahájili nový česko – norský mezinárodní projekt LaPlaNt. Partneři projektu, včetně Norů, se sešli na Novotného Lávce a během celodenního intenzivního jednání si upřesnili celkovou představu projektu, aktivity a cíle, kterých chtějí dosáhnout v nejbližších měsících.