24. a 25. 2. – Setkání týmu v Praze

24.2.

Norští partneři přijeli do Prahy na Management team meeting. Náplní jednání bylo hodnocení dosavadního průběhu řešení a metody analýzy Socioekonomických scénářů jednotlivých modelových variant.

25.2.

Schůzka s norskými partnery pokračuje. Tématem byly zejména metody statistického vyhodnocení dat získaných z dotazníkových šetření. Vychází najevo, že optimální bude použití zobecněných lineárních (či log-lineárních) modelů, které umožňují současné hodnocení řady vlivů korektním způsobem (tj. žádný faktor není ani nadhodnocován ani podhodnocován).

image4

Reklamy

Prosinec – Dotazníkové šetření státní správy

Dotazníky zaměřené na státní správu byly distribuovány prostřednictvím emailové komunikace. Celkem bylo osloveno 367 respondentů od dubna do nynějšího měsíce. Celkem jsme obdrželi zpět 102 vyplněných dotazníků od pracovníků MŽP, státních podniků Povodí, CHKO, krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností.

Setkání týmu v Ås v Norsku

Ve dnech 4.11.-5.11. se uskutečnila zahraniční služební cesta zástupců českých partnerů do Norska. Jednání probíhalo v sídle NIBIO v městě Ås. Během těchto dnů čeští i norští partneři projektu podrobně představili a diskutovali své dosavadní poznatky z pracovních balíčků. Ukazuje se, že aktivita týkající se hodnocení vybraných ekosystémových služeb bude velmi přínosná i pro Nory a potenciálně využitelná i v norských podmínkách. Probírala se také možnost dalších projektů a bilaterální spolupráce.

image3.jpeg

22. – 25. 4. – První workshopy

V těchto dnech se konaly workshopy na téma: Zemědělství a ekonosystémové služby krajiny v Jihlavě. Záštitu poskytl Zdeněk Chlád, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.
Náplň workshopů se lišila dle cílové skupiny. Prvním byl workshop pro zemědělce, následoval workshop pro učitele a sérii workshopů uzavřel workshop pro státní správu. Z workshopů máme dobrý pocit, je zřejmé, že otevíráme tématiku, která oslovené skupiny velice zajímá a evidentně si máme co sdělovat.

Březen – Kontaktujeme cílové skupiny

Oslovili jsme kolem stovky zástupců zemědělských subjektů v krajích Vysočina, Středočeský, Pardubický a Jihomoravský s prosbou o vyplnění dotazníku. Dotazníky obsahovaly 28 otázek či tvrzení na vazby životního prostředí a zemědělství. Od respondentů z řad zemědělských subjektů bylo do října 2015 přijato celkem 34 vyplněných dotazníků.
Byla spuštěna webová prezentace projektu http://www.laplant.org, kde mohou zájemci nalézt veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

18.2. – Začínáme

Slavnostně jsme zahájili nový česko – norský mezinárodní projekt LaPlaNt. Partneři projektu, včetně Norů, se sešli na Novotného Lávce a během celodenního intenzivního jednání si upřesnili celkovou představu projektu, aktivity a cíle, kterých chtějí dosáhnout v nejbližších měsících.